Божански образац ритма

У космогонији старе србске вере једнобоштва, извор живота и сваког постања je светлост, баш како пише у јеванђељу по Јовану: Бог је светлост. Али, Вишњи бог и холограмска представа света у старој србској вери, налазе потврде у савременој квантној физици и хелиоцентричној астрономији, по којој једна ротација Сунца одређује звездани месец, а то је биоритам Земље сагласан ритму вечности! (1)

 

Биоритам је заједнички именитељ за макро и микросвет, па није ни чудо, што је појам биоритма замена и поистовећење за реч Бог која је духовни појам само на чобанском језику бабСтамене, јер то је једини духовни језик на свету који познаје циклусно знање! Долази од архаично србског б’ога, 28 конака, што је управо звездани месец у биоритму Земље, а та реч још значи Закон (свих закона) јер је сагласан ритму космичке вечности!

 

Значи, биоритам је синоним за појам бог усклађен са целом васионом, који одређује све психофизичке процесе живог света! Како биоритам практично функционише? Ритам откуцаја срца стоји у вези пулса, тако, што је усаглашен са пулсирањем Сунцем и пиналном жлездом, која на молекуларном нивоу контролише рад 200 милијарди ћелија у телу човека! Наравно, нису у питању само кардиоваскуларни систем и крвни притисак, већ и ендокрини, респираторни, сензомоторне реакције и фине моторичке радње (покрети), лучење урина, сан и будно стање као облици свести, когнитивно-моторне функције (памћење, расуђивање), или менструациони (лунарни) циклус који је у директној вези са ротацијом Сунца. Сви процеси и циклуси, како они на небу тако они у људском телу морају међусобно бити усклађени, јер у супротном долази до здравствених сметњи или болести!

 

Како се манифестује наша реалност? Једини извор је Дух из кога све проистиче и враћа се у њега (аријски дју(т), светлост, што је семантички у србском језику истоветно лексеми бог. Када су питали мисирске свештенике, да ли постоји нешто без чега се не може, одговор је био мера, јер она представља печат невидивог реда у видивој природи! Тај печат је информациони код појавног, као божанска пропорција мере, која је једнака за структуру ДНК, шкољку наутилус која је биосензор лунарног процеса или галаксију на небеском своду!

 

Календар усклађује временске јединице помоћу броја који представља фреквенцију вибрације, јер он је символ пролазног и суштина свих постојећих ствари, па се помоћу њега може протумачити материјални свет. Отуда, мера налази потврде у математичкој вези са музиком коју је још Тот назвао „знањем реда свих ствари“, Варон протумачио као “модулацију мере”, а Лајбниц дефинисао као „вежбу тајне аритметике“.

 

Најстарији дешифровани календар са српским коловратом.

Свет проистиче из примордијалних циклуса и квантних појава, где је видиво и невидиво условљено кодом октавног закона, који управља васионом од констелација звезда до ћелијског кретања на субатомском нивоу! Универзалност овог обрасца огледа се у сагласности ритма 12 месеци циклуса године, са 12 тонова темпероване скале (клавир, оргуље), јер, ова лествица од седам тонова са пет полутонова у музици даје неограничен број могућности! Отуда је у Откровењу Јовановом светлост приказана као драги камен (јаспис), са 12 темеља и 12-оро врата, по три на све четири стране света (Јов. 21:10-21), јер је у србској митологији драги камен поређење за пролећно небо о равнодневици, а камени је и свод небески или престо божији.

 

Као што је тело човека састављено од 12 хемијских елемената, тако небо има 12 сазвежђа у колу небеском (еклиптика) које има 12 месеци године! Да универзалност броја 12 није случајна, показују бројни примери: хипофиза лучи 12 хормона, молекул хлорофила је састављен од четири xемијска елемента у симетричном облику од 12 делова, „дрво живота“ има 12 плодова Манеов законик 12 књига, св. Сава 12 епископија, Рист 12 апостола и исто толико главних празника, од којих су главни две равнодневице и две повратнице Сунца, Кимери, алијас Сумери имају 12 градова, скандинавски доњи свет 12 река, мисирска митологија 12 одаја ноћи и 12 одаја дана, зороастризам има 12 путовањa душе, Артур 12 витезова, туце 12 бројева…

 

Цели тонови темпероване скале одговарају броју спектра светлости, јер, природа Сунца се огледа у броју седам. По октавном закону, основна и природна материјална мера србског календарa је седмица или недеља, која представља синоптички циклус на Сунцу. Отуда се циклус Сунца може представити као збир страница једнакостраничног квадрата: 7х4=28 дана или конака месечевих, што приближно представља време једнако једној ротацији Сунца. (2)

 

Духовно је у материјалном увек препознатљиво као скривена хармонија, али она не може постојати без мере! Зато се истина увек прво јавља у форми лепог, јер иза ње стоји златан пресек као божански образац мере. Костур из Лепенског Вира у јога положају и Ристово распеће су урађени у златном пресеку и упоредни су божанској планини, која изворно представља икону, ариј. трикона, троугаон. То значи, да је икона изворно троугаони урочник као симбол хармоније (ариј. самџњана, склад) која стоји у вези златног пресека, јер, три тачке су услов равнотеже (мат. и дух.) у природи. (3) Отуда је и акорд сазвучје од најмање три тона, као основни елемент склада у музици.

 

У чему је посебност србског духовног календара који је сагласан биоритму? У простом сабирању циклуса година, јер се ова природна цикличност заснива на божанском ритму вечности! То значи, да је древни србски луно-соларни календар једини духован у ритму сунчевог система, за разлику од осталих који су проста комбинација математике и астрономије. Откуда је за човека неопходно да познаје биоритам и цикличност духовног календара? Зато, што биоритам Земље има
пресудан значај на људско здравље, јер, од њега зависе апсолутно сви психофизички процеси и циклуси!

 

Постоји утврђена веза између крвотока и месечевих мена, а састав људске крви директно реагује на сунчеве буре, док атомске експлозије на Сунцу утичу на кардио-васкуларни систем код човека преко биопоља, које чине осцилациони процеси на субатомском нивоу (К. Павлович Петров)!Зато је Гален Пергамски сматрао да медицинска дијагностика мора да узме у обзир небеске појаве. Хипокрит је такође сматрао познавање астрологије пресудним за медицину, наводећи да залазак Плејада или успон звезда, нарочито Сириуса и Арктуруса представљају кризне тачке многих болести. Отуда, Хипокрит је сматрао да лекар мора да познаје астрологију, чиме се данас бави астромедицина.

 

Најбољи практични показатељ улоге биоритма Земље и његове сагласности са космичким ритмом, представља тибетански медицински календар који је насавршенији на свету. У дијагностици се он дели на четири годишња доба по 72 дана (=288). Али, постоји и пето, такође од 72 дана, подељено на четири уметка по 18 дана који се размештају (умећу) иза пролећа, лета, јесени и зиме. У сваком од пет годишњих доба, природа и човеков пулс имају другачије тонове и ритмове, а дијаганостика на основу пулса, подразумева пре свега усклађење знакова у природи и сазвежђа на небу (Агна Бакова). То, мора прецизно да зна сваки тибетански лекар, јер организам човека је ритмички одраз космоса и функционише по том обрасцу. (4)

 

Основна небеска кретања су ротација и револуција Земље, па су сезонски циклуси и ритмови везани за годишња доба. Отуда, полет и живост у пролеће и лето, а депресивност у јесен и зиму. Биоритам одређује понашање целокупног живог света, што се најбоље види у условима изолованости, када људски организам и даље ради по биолошком сату. Оживљавање природе у пролеће, као и сеоба птица у јесен прате природне пресеке енергије примордијалних циклуса са Сунца и васионе.Промена у осцилацији магнетног пола Земље дневно варира око 40 километара, а код човека стоје у корелацији са менталним болестима, док животиње губе оријентацију, јер су у случајевима појачане геомагнетне активности нумеричке вредности погрешне.

 

Природни ритам вибрација нематеријалних енергија је 432 херца као образац универзума. Ову природну фреквенцију универзума, Гебелс је променио на 440 херца у циљу манипулације, што је Америка такође званично потврдила 1950. године као ИСО стандард за музику, иако је музика Моцарта и Вагнера на 432 херца! Тиме се ремети биоритам, што се може упоредити са Баховом реформом музике која је избацила полутонове, иако је овај свет поред реда чини и поредак хаоса! Отуда, нематеријални параметар сунчевог система има три нематеријалне енергије у одбрани од „сунчевог ветра“ или електромагнетне силе са Сунца: магнетно поље Сунца, Земље и сваког живог бића, јер је свако електрично поље специфичне фреквенције.

 

Шаманизам користи космички образац фреквенције 432 херца за исцељења. Међутим, молитва такође исцељује, али на фреквенцији од 8 херца (неки кажу 3), јер мозак ради на фреквенцији од 1 – 10 херца. Поред будног стања и сна (са сновима или без њих), сматра се да је четврто стање свести молитва, јер она активира мозак на комуникацију у очекивању одговора! Јордански кардиолози кажу да је најважнија јутарња молитва, што вероватно стоји у вези максималног лучења хормона адреналина и кортизола који подстичу метаболизам. (5)

 

Максималан енергетски прилив, у коме долази до повећања конвекционе електричне струје и магнетских бура, буди не само природу на Земљи већ целокупан интерпланетарни простор. (6) Отуда је почетак космичке Нове године приближан земаљској, а одређује је максималан прилив енергије из космоса и са Сунца, који се догађа крајем марта (20–25) по србском, или почетком априла (2–7) по грегоријанској корекцији србског календара. Али, човек нема перцепцију за овај апсолутни принцип, па он нема практичан значај као релативан принцип на кардо правцу географског истока, иако су оба догађаја приближна тренутку када Сунце сече геомагнетни полутар Земље.

 

Еталон ритма вечности у древном србском календару је непокретна хелиоцентрична звездана година од 12 месеци, са стилом о пролећној равнодневици на главном правцу географског истока, а њена улога је да повеже непроменљиво „вертиклано“ и променљиво „хоризонтално“ време које се мора обнављати. Она је заједнички именитељ соларне године и 12 синодичких месеци, а сагласна је биолошком ритму Земље, електромагнетним променама на Сунцу, кретању наше галаксије око осе Млечног пута и пулсирајућим циклусима у универзуму!

 

Биоритам је космичка поезија најстаријег и најпрецизнијег духовног календара из неолита,заснована на циклусном знању, које на планети Земљи има само народ Срба чија се традиција скрива, потискује или погрешно преузима!

 

1) Биоритам Земље је звездани месец од 27 дана, седам часова, 43 минуте и 11,5 секунди, а синодички или календарски који почиње са младином и коњукцијом има 29 дана, 12 часова, 44 минута и 2,8 секунди.


2 )Човек има седам чакри, на лицу седам отвора, дете добија зубе у седмом месецу а мења у седмој години, срце сваког седмог дана спорије куца, а организам се обнавља сваке седме године.
 
3) Симбол хармоније у старом Мисиру који је чувао Хорусов свештеник, био је равнострани троугао, у коме су катете Озирис и Изида а хипотенуза Хорус. Природни уплив пролећне равнодневице у колу небеском је симбол
хармоније који одређује кардо правац географског истока. Зато су Расени одређивали правац за копање раке према источном хоризонту.

4) Просечан пулс има 72 откуцаја а просечан број удисаја је 18 у минути.

5) Минимална продукција хормона адреналина и кортизола је око 22 часа увече, а максимална између 4 и 6 сати изјутра.

6) Поред корпускуларног зрачења Сунца које је дифузно, постоје и зрачења Млечног пута и Универзума.

Аутор: Слободан М. Филиповић
Извор: Билтен 2 Србског културног центра „Ћирилица“ Београд

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *