Око језика на северу Северне Македоније и мало шире

Због несклада с концептом савременог друштва, а још и више тренутног односа снага, бугарски научници прибегавају и идеји о раширености бугарског језика формулисаној у 19. веку

Виктор Савић, аутор чланка (Фотографија: лична архива

У Бугарској академији наука почетком овога месеца је објављена књижица „За официалниja език на Република Северна Македониja”, већег броја аутора. Њоме је исказан став бугарске науке о проблему „македонског језика”. Велики део овога текста нас готово да се и не тиче, али аутори су се потрудили да се и ми заинтересујемо.

Суштина бугарског пројектовања властитог идентитета на друге почива на идеји државно-политичког континуитета у најширим могућим границама које је освојила туркијска скупина Бугара у силовитом походу кроз југоисточну Европу, након њиховог везивања за тло Доње Мезије. Због несклада с концептом савременог друштва, а још и више тренутног односа снага, бугарски научници прибегавају и идеји о раширености бугарског језика, такође формулисаној у 19. веку.

Тамошња је филологија одавно у сукобу с остатком словенских филологија, вођена хипотезом о бугарском пореклу првог словенског књижевног језика: „Језик је настао на бугарској подлози, дакле старобугарски је; читаво дело Св. Ћирила и Методија сачувано је захваљујући Бугарској, у коју су се склонили њихови ученици; из Бугарске је та писменост пренета у Србију и Кијевску Русију.” Када је почело стварање „старословенског” језика (око 863), превођењем грчких и латинских текстова на словенски народни говор, бугарски је тада један из групе азијских туркијских језика (домишљање да се тај језик назове „прабугарским”, а словенски „старобугарским” натегнуто је). Солунска област, као ни Велика Моравска немају везе с Бугарима и Бугарском. Ипак, тачно је да је Бугарска као снажна држава по добијању властите црквене организације имала услова да ту писменост ојача, унапреди и рашири, али је и истина да су Срби и Хрвати словенску писменост добили независно од ње; утицај из „бугарских” крајева дошао је касније, нарочито у време византијске власти (11–12. век).

Бугарски филолози све словенске говоре који се генетски или типолошки слажу са словенским језиком формираним у словенској заједници потчињеној Бугарима сматрају бугарскима. Покриће за овакав став лежи у чињеници да су се неки Словени и Бугари кроз јединствен државни систем стопили у Бугаре словенског језика. Обичан је то пут за постепени настанак једног народа, али тај се принцип не може присилно примењивати на све друге који су остали изван те државне творевине или су у неком периоду и били у њеним оквирима, али не желе да се идентификују с њом.

Данашњи словенски говори с највећег дела Вардарске Македоније не одговарају у свему осталим „бугарским” говорима; они су се дубински изменили у 13. и 14. веку, а то је време ширења Србије на старе византијске и бугарске поседе. То је, уосталом, и време подизања важних цркава и манастира на овом терену старањем српских владара, готово једнако важних за српску културу попут светиња на Косову и Метохији. Граница између западних и источних јужнословенских говора тада се померила далеко на југ. Говори у средњем веку нису се мењали вештачким учењем језика, него тесним контактом и померањем становништва.

Ипак, не могу се поништити резултати које је дао процес вођен сигурном руком партије на тлу некадашње Старе Србије у новој Југославији, иако то бугарска страна захтева. Но, усудићемо се да поставимо питање: по којим критеријумима је установљена северна граница најјужније републике, на чијем северном ободу се простиру периферијски краци српских, призренско-тимочких говора. Мапа коју доносе бугарске колеге раније је већ објављена и на њој су приказани као природна целина сви призренско-тимочки говори (Србија, Бугарска, Македонија). Из очигледних разлога изузети су само говори с највећег дела КиМ: аутори су се „задовољили” горанским и другим говорима, идући од крајњег југозапада покрајине до Призрена. У кодификацији македонског књижевног језика (1944/1945), осим „западних” и „источних”, узети су у обзир и „северномакедонски” говори – генетски српски. Деценијама су ови Срби били изложени асимиловању, али и даље постоје насеља са српским становништвом. Српска дијалектологија као „српскохрватска” није могла да се отворено изјасни о проблему. Српским лингвистима је преостајало само да се, после свега, када већ извесни део нашега народа није желео да се утопи у друге, констатује да су ови говори „блиски” призренско-тимочким и да су српски само онда када се неко експлицитно изјашњава припадником српског народа. То је усвојено као опште начело за све крајеве у којима се говори српским језиком. Исто тако, на западу Бугарске уз саму границу протежу се овакви говори. Пошто су се у оквирима бугарске нације нашли неки од говорника из назначене зоне, једним делом у самој Србији, другим делом у Бугарској, српска наука није форсирала ову тему и коректно је препуштала сва питања другој страни. Видевши, међутим, у овоме српску слабост, наше колеге су искористиле присуство малог дела оваквих говора у своме корпусу за различите комбинације. Прво, присвојили су целу призренско-тимочку зону у Србији и Македонији, а затим и читав низ средњовековних споменика који су писани српском редакцијом старословенског језика, с општим изговорним цртама српског језика. У дијалектологији, савременој и историјској, радо се говори о дијалекатским континуумима. Међутим, основни фактор настајања српског језика и оног словенског који ће се временом идентификовати као „бугарски” јесте прекид континуума. Граница која дели западне од источних јужнословенских говора и пролази западом Бугарске толико је изразита да њу, како то истиче проф. Ивић, на словенском терену другде превазилази само граница између западних и источних словенских језика даље на северу.

У идентитетским питањима мора се заузети став, јасан и чврст, али и научно коректан. Дошло је време да слободно кажемо да у неким специфичним случајевима осим српских говора могу постојати говори српскога језика који нису српски. Национално изјашњавање никада, у ствари, и није било лингвистички критеријум. Пуна коректност постиже се само уз уважавање оба фактора.

 

Аутор: Виктор Савић, научни сарадник Института за српски језик САНУ и доцент на Филолошком факултету у Београду

Извор: Политика

Бугарски национални радио: Жив је дух словенских првоучитеља крај обала Мораве

СКЦ “Ћирилица” Београд: Ако и нисте прочитали вест

Стручњак из Софије упутио ОТВОРЕНУ ПРЕТЊУ Македонији: Ако не прихватите бугарске корене ЈЕЗИКА кога су вештачки СТВОРИЛИ СРБИ, остаћете ПРЕД ВРАТИМА ЕУ!

требало би да вам следећи чланак каже доста тога. Какогод, комшијама свака част што и у пропаганди користе заједничко нам писмо.

Жив је дух словенских првоучитеља крај обала Мораве


Споменик Св. Ћирилу и Методију у Микулчицама

Сваке године 24. маја, на Дан бугарске просвете и културе и словенске писмености у јужноморавско село Микулчице /Чешка/ сливају се Бугaри из Чешке, Словачке, Мађарске, Аустрије и Немачке. Долазе и многи странци из различитих словенских и православних заједница широм света, јер се ту одаје пошта словенским првоучитељима, светој браћи Ћирилу и Методију. У радним данима путници који обично журе у Праг, Брно или неки други већи град и најчешће мимоилазе локалне путеве који воде у Микулчице. Од 2009. године у парку тог села уздиже се споменик словенским првоучитељима. Разлог томе можемо открити у једној књижици – „Тајна гроба Методија, моравског архиепископа“. Њен аутор је чешки археолог проф. Зденек Кланица. Он је поставио хипотезу о повезаности Методија са овим местом. Претпоставља се да је недалеко од Микулчица била престоница Велике Моравске коју су каснији аутори називали Велехрад, што би у преводу значило Велики замак. Управо су у Великој Моравској света браћа Ћирило и Методије у периоду 863-867. г. остварили своју историјску мисију, у току које су увели словенски језик у литургије и створили прву словенску писменост.

Археолошка ископавања на подручју Микулчица почела су 1954. г, а потрајала су 38 сезона. У 70. годинама минулог века била су то најобимнија археолошка истраживања на територији Европе. На површини од 10 хектара раскопан је град који се налази на 3 острва у сливу значајне водене саобраћајнице – реке Мораве. Откривени су темељи велике владарске палате, 12 цркава, три моста, две луке, више од 2.500 гробова. У кругу палате је била и велика базилика. Поред ове две зграде истражено је преко 550 гробова. Кланица посвећује посебну пажњу на гроб бр. 590 који се налази у великој базилици. Научник је исказао смелу хипотезу да је овде 885. г. сахрањен архиепископ Великоморавски Методије.

Да ли је у откривеном празном гробу бр. 590 стварно био сахрањен Свети Методије и да ли се Велехрад налази у близини Микулчица спорно је питање. Упркос двовековним трагањима за моштима светитеља њихова судбина и данас остаје непозната. Други пак траже Велехрад и Методијев гроб узводно од Микулчица, на подручју око северне Мораве. Кланица такође сматра да се насељено место Микулчице некада звало Морава. Други аутори међутим нуде другачије хипотезе о његовом имену.

Католичка црква и мирјани, Моравци и Словаци, одају велику пошту светој браћи – као духовним личностима и православним мисионарима отпре Велике шизме 1054. г. Али о обиму и значају њихове мисије у одавно несталој држави, Великој Моравској, говори чињеница да 11 столећа касније они побуђују не само интересовање у академским круговима него су још увек предмет жустрих политичких, културних и религиозних дискусија у Чешкој и Словачкој. Уосталом по завршетку археолошких радова локалитет код Микулчица је претворен у музејски парк – добро одржаван, али у ствари прилично прозаичан. Међу иницијаторима промене је бугарски дипломата Здравко Попов. Као амбасадор у Прагу он има велики допринос подизању споменика светој браћи у Микулчицама. Споменик је дело Емила Венкова, Бугарина који живи у Словачкој.

Свратити у Микулчице вреди чак и да није 24. мај. Данас реком Моравом пролази граница између Чешке и Словачке, али је кретање преко границе сасвим слободно. Ту недалеко, зубу времена је одолео један бисер средњовековне култура из доба Ћирила и Методија и њихове великоморавске мисије. То је црква Свете Маргарите Антиохијске – на другој обали Мораве, код села Копчани. Култ према Светој Марини /Маргарити/ је византијски. На Западу су је почели поштовати релативно касно, после 9. века, а светитељку су назвали Маргариту. Нису ли можда света браћа пренела тај култ из Византије у Велику Моравску? О томе можемо само претпостављати. Оно што сигурно знамо је да је Свети Методије боравио у близини храма и служио у њему. Његов дух је још увек жив тамо, а мештани и даље цркву Свете Маргарите  називају Методијевом црквом.

Очувана црква Свете Маргарите Антиохијске на обали реке Мораве

Анимација: Петко Јакимов

Фотографије: Иво Иванов

Превод: Ана Андрејева

Извор: Българско национално радио

Бугарски и српски дијалекти у македонском маку


 

Социолингвистичка и повјесна промишљања поводом бугарске подршке преговорима републике Сјеверне Македоније
са  ЕУ под условом да за свој званични језик престане употребљавати назив «македонски»

Влада Бугарске је овог мјесеца усвојила одлуку о постављању „црвене“ лингвистичке линије за преговоре Сјеверне Македоније, тј. бивше југословенске социјалистичке републике Македоније, са Европском унијом. Послије промјене имена државе Македоније у Сјеверна Македонија, што је био услов Грчке да Македонија приступи преговорима за чланство у ЕУ, Бугарска је као услов за преговоре о чланству у ЕУ захтијевала да Сјеверна Македонија промијени назив званичног језика. Као што су Грци тврдили да назив Македонија представља и грчки географски и повјесни простор, тако бугарски филолози тврде да су држава Македонија и југословенски језикословци македонским језиком назвали и преузели дијалекте бугарског језика. Влада Бугарске је усвојила документ који дефинише услове за преговоре Сјеверне Македоније са Европском унијом. Софија тражи да Скопље одустане од термина „македонски језик“ – и да користи фразу „званични језик Републике Сјеверне Македоније“, а да се, ако је потребно, уз термин македонски језик сваки пут дода и ограда – „у сагласности са Уставом Републике Сјеверне Македоније“, навео је бугарски дневник „Труд“. Бугарски филолози тврде да је језик у Сјеверној Македонији производ еволуције дијалеката бугарског језика. ТакођеБугарска је тражила и да се у Македонији из уџбеника избаце формулације попут „бугарски фашистички окупатор за војне јединице које су у Другом свјетском рату, као војска земље чланице Осовине Берлин – Рим окупирале Македонију – источну Србију, као и да се рехабилитују „све жртве комунизма“.

Подсјетимо, Република Македонија, која се раздружила са СФР Југославијом референдумом 1991. године, промијенила је име ради уласка у НАТО и ЕУ у Република Сјеверна Македонија у споразуму са Грчком ове године. Због спора са Грчком, која такође оспорава употребу „македонског језика“, ова бивша југословенска република се од ратног распада Југославије до ове године у свијету формално називала Бивша југословенска република Македонија. Грчка је била блокирала чланство Македоније у НАТО због назива нове државе, које је за Грчку значило територијалне аспирације – путем политичког и повјесног права. Спор је ријешен послије 27 година.

Патриотски поштено треба признати да је узрочник грчког и бугарског потраживања историјских културних и политичких права пред Европском унијом, југословенски језички програм СФР Југославије. Такође, историјска истина јесте да је једна од првих жртава комунизма авнојевске Македоније, коју треба рехабилитовати, и српски језик, а не само бугарски. Македонски дијалекат је до југословенске комунистичке кодификације књижевног македонског језика био увршћен у дијалектику српског језика као јужни српски дијалекат. Македонски језик је постао званичан језик Социјалистичке Републике Македоније 1944. године. Поред језика, највећа жртва комунизма у Сјеверној Македонији је српска православна црква, која је у вријеме комунистичког режима неканонски комунистички конфискована, „национализована“ и преименована у Македонску цркву. Стога, Србија треба да буде Бугарској захвална због захтјева за рехабилитацију жртава комунизма у Сјеверној Македонији. Али, не само „македонског“ него и осталих српских дијалеката које су и послије распада Југославије у авнојевским републикама југословенски комунистички кадрови партија на власти кодификовали као политичке националне књижевне језике. Као што је континуитет комунистичког прогона православне цркве у Црној Гори и кодификовања књижевног „црногорског“ језика на дијалекатској основи.

У Краљевини Југославији статус националног назива језика добио је хрватски, са наканом најкултивисаније варијанте троименог језика, који се дијалекатски не разликује од простог “народног” караџићевски кодификованог српског стандарда. Југословенски социолингвистички пројекат је спровођен као државна језичка политика Краљевине Југославије од 1918. године, а претходно као аустрославистичка колонијална културна политика на Балкану, званично од када је у Аустроугарској 1866. године основана Југословенска академија знаности и умјетности у Загребу. Дакле, пошто је ЈАЗУ била пројекат римокатоличке мисије у контексту еврославистичке колонијалне културне политике, можемо констатовати континуитет и касније коалицију католичко-комунистичке колонизације српског књижевног језика, то јест католичко-комунистичког кодификовања српских дијалеката као књижевних национално независних језика, у геополитичком програму потискивања и прогона православне писмености и књижевности од Јадранског мора и са Балкана.

Објективно, објекат обраде југословенског језичког програма је био српски језик, од почетка латинске мисије на Балкану, поготову од почетка урушавања Османског Калифата, а у контексту решавања Источног питања. Латинично и ћирилично писмо су представљали религиозне границе латинске и православне цивилизације и царевине, као и данас. Од прогона Светих Ћирила и Методија, програм латинске лингвистичке и религиозне мисије на Балкану био је прогон ћириличне православне писмености, одвајање писма и књижевности православних Словена Далмације и Балкана од велике православне словенске царевине и цркве, а припајање латинској писмености покатоличених Словена. У југословенском програму колонизације српског језика, који се до данас програмски спроводи, спровођена је кодификација нових „књижевних језика“ на простим дијалектима мимо континуитета књижевног језика, чиме је поред разградње књижевног језика, као кохезивног фактора, распарчавана распрострањеност  језика и народа, а омогућавано истим критеријумом кодификовање у истом језику на дијалекатској основи „нових језика“.

Међутим, „македонски“ филолози, у кодификовању „македонског“ дијалекта, нису напустили предање ћириличне писмености, нису наставили или уводили југословенску језичку доктрину двоазбучног правописа – прозелитског програма преласка на латинично писмо, док је у српском стандарду настављена југословенска језичка политика школског обавезног учења равноправно ћириличног и латиничног писма. Заправо, званично писмо Сјеверне Македоније је варијанта аустрославистичке југословенске „караџићевске“ кодификације српског сурогата ћирилице – мјешовитог ћирилично-латничног прозелитског правописа. Али, Сјеверна Македонија се граничи са Бугарском и Грчком које користе и поштују ћирилично православно писмо, Албанијом која користи албанску варијанту латинице и као муслиманска држава непријатељ је православним Македонцима, и Србијом која у програму југословенских евроинтеграција примјењује ћирилични сурогат прозелитског правописа у сврху прелаза на латинично писмо, што Македонци због наглашавања националне независности не прихватају (што не значи да не користе латинични правопис у Удружењима „Македонаца“ у бившим југословенским републикама). Зато македонски мјешовити сурогат ћирилице није показао своју праву прозелитистичку намјену.

Теоретски и традиционално процјењивано, будући да Бугарска, као и Грчка и Русија, користи ћирилични правопис у предању цјеловитог графичког и семантичког система, бугарска ћирилична култура би као православно предање писмености требало да повољније утиче на македонски језик од садашње српске културе која спроводи програм југословенског прозелитског правописног поступног прелаза на латинично писмо. (Све партије на власти у Србији после распада Југославије су настављале југословенску језичку и укупну културну политику националне неутралности према било којој форми православне културе која би савремене Србе или Србију издвајала као особен културно-историјски тип.

МАКЕДОНСКА МАКОВЊАЧА

Мак може да шкоди, посебно чај од чауре плода, али, да ли простор на коме се дуго узгаја мак може путем испарења утицати на становнике, изазивајући инспирације и имагинације историјских „истина“, „сјећања“ у „свијету идеја“ космогоније и прапочетка настанка свијета и људи, науци је непознато. Крајем 19. стољећа, када је амерички Конгрес доносио прву опијумску забрану ради заштите своје бијеле популације, турски посједници су у Повардарју сијали бијели мак. У том дијелу Османског царства, захваљујући предностима  земљишта, мак је добро успијевао и постао међу најквалитетнијим у свијету. „Садржавао је 14-16 посто морфина, за разлику од нпр. кинескога, чија је „морфинажа“ износила 3-5 посто. У посљедњем десетљећу 19. стољећа у долини Вардара се производило око 70 тона сировог опијума годишње, који се потом извозио преко Солуна. До 1928. извозио се претежно у Европу – само 1928. извезено је 145 тона македонскога опијума.“

У средишњој Македонији се и данас гаји најквалитетнији мак на свијету, из којег се добија најчистији опијум. Пакистански опијум садржи седам морфијумских јединица, а македонски чак четрнаест. „Први статистички подаци показују да је 1880. године у долини ријеке Вардар произведено 70 тона, да је 1893. године преко солунског пристаништа извезено преко 19 тона, а да је следеће године производња била 79 тона сировог опијума. Највећи постотак морфија садржавао је опијум узгајан у околици градова Кавадарци, Струмица и Велес, док је мало слабији био у регији градова Прилеп и Кочани.“ Многи филолози назив Македоније етимолошки налазе у називу биљке мак, као простора на којем се узгаја мак.

Међутим, мимо мака највише историјско-идеолошких имагинација се до данас програмски произвело у југословенској лингвистичкој лабораторији за производњу опијума за новоформиране народе и народности на простору Југославије – од средњовјековне мисије латинске славистике, преко аустрославистичке југословенске реформе српског језика и правописа, до југословенске комунистичке кодификације књижевних језика авнојевских народа и народности. Науци није непознато да је латинска славистика спроводила колонизовање српског књижевног језика и ћириличног правописа, али, поштено је подсјетити да је европска колонизација српског језика и правописа прихваћена и спроведена као програм „српске“ самоколонизације од стране српских колонијалних кнежева, затим краљева, а потом србо-југословенских комуниста. Југословенским језичким програмом Краљевине Југославије потврђен је и озваничен програм Југословенске академије знаности у Аустроугарској, програм о двоименом „српском или хрватском језику“ и равноправности употребе у Срба латиничног и ћирличног писма. У Уставу Краљевине Југославије службени језик је био српско-хрватско–словеначки, троимени језик троименог народа, а ћирилица и латиница равноправна писма.

Статус и стандард националног назива добио је хрватски, најчистији и најкултивисанији српски, који се  не разликује дијалекатски нити од штокавског најпростијег нормираног и караџићевски кодификованог кафанског и сељачког српског стандарда. Зашто је затим политички и лингвистички нелогично што су југословенски комунисти у југословенској језичкој стратегији кодификовали књижевни македонски језик као посебан, који је за разлику од хрватско – српског стандардног штокавског знатно другачији дијалекат, ако је у Уставу претходне Југославије као посебан био признат словеначки књижевни језик? Колико је југословенски језички програм Краљевине Југославије био само спровођење еврославистичког геополитичког и религиозног пројекта колонизације српског језика и писма, против православног предања писмености и књижевности, свједоче чињенице да су у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца статус независног националног назива добили „хрватски језик“, који је исти српски ијекавски штокавски, и „словеначки језик“, који такође можемо сматрати српским дијалектом, а није македонски дијалекат који се од штокавског српског стандарда не разликује мање од словеначког.

Југословенском језичком политиком српски југослависти су запоставили управо јужне српске староштокавске дијалекте, а средишње и западне српске дијалекте и социјалекте троименовали као српско-хрватско-словеначке. Тако је југословенским принципом политичког вишеименовања српског језика преименован и један јужни српски дијалекат у македонски, и сви староштокавски дијалекти препуштени политичким програмима јужних српских сусједа. Судбина српског језика је слика систематског сецирања српског народа. Као што је српски језик распарчаван на дијалекте као политичке језике, тако је српски народ распарчаван на „нове“ политичке нације и „дијалекатске“ државе. Трагикомична чињеница је да је такав процес колонизације српског језика и народа спроведен српском самоколонизацијом, као културним кодексом модерне српске демократске државности. Финални производ културно-политичке српске самоколонизације, који је до данас српско национално наслеђе, био је подређивање историјских, православних и природних форми људских заједница и односа, политичким партијама као „новој“ форми друштвеног и духовног заједништва и удруживања људске врсте, а представљање партијских политичких програма као перспективе српског новог народа. О партијској политици српских политичара, „јањичара Сорбоне“ како их је назвао Свети Владика Николај Велимировић, свједочи српски пријатељ и добротвор Арчибалд Рајс у својој опоруци српском народу „Чује Срби – чувајте се себе“, и како је од партијског странчарења страдала ослобођена од османске окупације Стара Србија – Сјеверна Македонија.

Арчибалд Рајс о српској страначкој стратегији у Македонији

„Ваши политичари – странчари су учинили, ако се ово настави као сада, да поново изгубите земљу старе српске културе, Македонију или како се то данас каже, Јужну Србију, коју сте повратили жртвовањем најбољих синова отаџбине. Када је српска војска (и то само војска) ослободила ту колевку Србије, нашла је тамо земљу у којој је скоро сваки камен заиста био пун сећања на некадашњу српску величину, али је тамо затекла и становништво које је због претрпљеног дуговековног угњетавања постало национално безлично. То становништво је тражило само једно: да најзад слободно и у потпуној сигурности зарађује хлеб. Нација која би јој учинила то доброчинство за десет година би га асимиловала, па макар била и кинеска. На сву срећу ослободила су га браћа. Војска је извршила задатак у потпуности. Остало је сада на влади, политичарима и посланицима да изврше свој задатак и да ренационализују ту поново нађену браћу која су заборавила своју националност. У чему се састојао тај задатак? Напросто, у следећем: да мудрим управљањем, које би вршили најбољи чиновници, покажу да је становницима Јужне Србије предност што су поново са својом браћом, да те исте становнике наведу да поново заволе пронађену отаџбину откривајући им све оно што је лепо и обједињавајуће у тој заједничкој отаџбини. Шта су, међутим, урадили, ваши политичари? Управо супротно. Послали су у Јужну Србију све оно најгоре међу чиновницима, безобразнике и лопове. Поврх свега, они нису ни покушали да од Македонаца начине Србе или Југословене, како се сада каже, већ су од њих хтели да створе присталице политичких странака. Лепили су на леђа тих људи, који су тражили само мир, етикете радикала, демократа итд. и у ту земљу, која им је морала да буде света, пренели своје одвратне страначке борбе. Није им било много важно да ли су ти нови чланови искрени и да ли је њихово ступање у странку само ујдурма националног непријатеља. Биле су им потребне њихове „куглице“. Македонци су људи као и други и сигурно су паметни као и људи из Старе Србије. Они су зато схватили игру ваших политичара, врло прљаву игру, па се у њима зачео велики презир према вама. У сваком значајнијем крају Јужне Србије ваши партијци су, уместо да окупљају то становништво око националне заставе у неком „народном дому“, подигли најлепше зграде „радикалског“ и „демократског клуба“, па тако унели и у ту земљу још већу неслогу. Треба ли се онда чудити што људи из Јужне Србије нису научили да воле ту земљу која је била њихова и која је поново морала да буде њихова? Не треба, зар не? И заиста, већина Македонаца вас не воли и не може да вас воли. Били су, истина, близу тога 1918. године, пошто су искусили бугарску власт за време окупације. Ваши политичари су, међутим, све покварили. Пошто нису нашли код Срба оно што су желели, сада многи Македонци то траже на другом месту, бугарска пропаганда је вешто истурила паролу о аутономији Македоније, завела их том идејом, па би хтели да је остваре. Пошто је време учинило своје и донело заборав, неки и сада верују да им једино Бугарска може донети миран и спокојан живот за којим су жудели толике године.“  ( „Чујте Срби – чувајте се себе“ – Рудолф Арчибалд Рајс )


Аутор: Огњен Војводић

Извор: Бугарски и српски дијалекти у македонском маку