Стране речи и туђице

Да бисмо приближили значај борбе за очување језика једног народа, пре навођења примера за замену страних речи или туђица, увек у уводу даjeмо нека стручна или научна мишљења у вези са овим предметом. Овом приликом наводимо мишљење о језику Јакоба Буркхарта, Швајцарца, наставника Свеучилишта у Базелу:
„Језик је најнепосредније, у највишем смислу посебно обелодањење духа народа, савршена слика тога духа, најтрајнија грађа у коју народи постављају суштину свог духовног живота, нарочито у речима песника и књижевника.“
И једног другог, нама познатијег, Јакоба Грима:
„Oд свега што су људи пронашли и измислили, за себе чували или другима саопштавали, од свега што су изнели у заједници са природом у њима положеној и створеној, од свега тога изгледа да је језик највећа, најплеменитија и најнеопходнија имовина.”
A у предговору Вукове „Граматике српског језика“ из 1824. године пише: „Да ли би могли многи народи образованог света, чија је књижевност сада у пуном цвату, да уживају у једном језику тако богатом у речима и облицима, тако сликовитим и племенитим као што је овај грђени језик пастира, српски језик, који под јужним небом тако јужњачки пријатно звучи.”

Стране речи које можемо заменити нашим речима:
ambicija (лат; енгл. ambition) – стремљење, тежња, настојање, хтење; славољубље, частољубље, жеља за успехом
ambiciozan (лат; енгл. ambitious) – славољубив, частољубив, надобудан
deklaracija(лат; енгл. declaration) – изјава, обзнана, објава
deklarisati (лат; енгл. declare ) – изјавити, изјављивaти, објавити, објављивати тврдити, прогласити, проглашавати
deklarisati (se) (лат; енгл. declare) – изјашњавати (се), изјаснити (се), исказати (се)
ekonomija (грч; енгл.ekonomy) – привреда; господарство, привредно стање, привредна делатност; газдинство; штедња, штедљивост, чуварност, разумна употреба
ekspanzija (лат; енгл.expansion) – ширење, проширење, повећање, простирање, растезање, заузимање већег простора
epohalan (грч.) – значајан, славан, гласовит
imidž (енгл. image) – изглед, лик, облик, слика; углед
impozantan (фран; енгл. imposing) – задивљујући, силан, узвишен; снажан, голем, сјајан; величанствен, велелепан, велик
inovacija ( лат; енгл. innovation ) – новотарија, новина, изум, проналазак, промена, обнова, принова
jubilaran (лат.) – oбљетнички, свечарски
jubilej (лат; енгл. jubilee ) – годишњица, обљетница
kampanja (фр; енгл. campaign) – заговарање; покрет; припрема; напор, прегнуће
karakteristika (грч; енгл. characteristic ) – oсобина, ослика, обележје, својство, својственост, особеност, природа
karijera (фр; енгл. career) – служба, напредовање, успех у служби; занимање, звање
sanirati (лат; енгл. sanitise) – лечити, опорављати, поправљати, обновити
sankcija (лат; енгл. sanction) – казна, казнена мера, казнена одредба
satisfakcija (лат; енгл.satisfaction ) – задовољење, задовољност, задовољство, извињење, оправдање; накнада штете
termin (лат; енгл. term ) – израз, реч, појам, име, назив; рок
tim (енгл. team ) – момчад, дружина, дружба, друштво, скупина, састав, постава
timski (eнгл. team) – скупан, скупни
tinejdžer (енгл; teenager) – oмладинац, омладинка; млади галамџија, дете, подмладак
univerzalan (лат; енгл. universal) – oпшти, свеопшти, свеобухватан, многостран, општеупотрегљив, опћенит, многомогућ, заједнички
univerzum (лат; енгл. universe) – свет, свемир, вaсељена, свеукупност, свеопштост
faktičan (лат.) – стваран, чињеничан, истинит, збиљан
factor( лат; eнгл. factor ) – чинилац, датост
fascinirati (лат; енгл. fascinate) – опседнути, задивити, опчинити, очарати, удивити

Неколико туђица:

berićet (ар.) – oбиље, изобиље, обилан род, плод
bina (ар.) – кућа, зграда; позорница
boja (тур.) – премаз, маст
boranija (ар.) – зелени грах, махуне; преносно: ситница, ситнарија, ситнеш, неважно, зелено, неискусно
kaucija (лат.) – залог, јамство; сигурност, осигурање
kafana (тур.) – крчма, гостиона, гостионица
kašika (тур.) – жлица, лажица


Аутор: Радислава Мила Савковић

Извор:

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *