Проф. др Божидар Митровић: Две цивилизације у Европи

Поетски израз „Србија је Исток на Западу и Запад на Истоку” многи прихватају као основу конципирања политике Србије, иако је нетачан.

Хиљадама година, па и данас у Европи постоје две цивилизације:

– цивилизација рода (СлоВена/рАсСена/руских), која је најстарија у Европи, а коју данас називамо Россия/Русија (чије се извориште налази у Лепенском виру), где се очувало 192 (на)рода, јер у Русији и Србији не важи принцип „Једна територија – једна нација”, те „Нису сви становници Русије – Руси”, и „Нису сви становници Србије – Србијанци/Срби”,

– територијална цивилизација Рима (зачета 509. г. п. н. е. када „међа” постаје највиша вредност, па се статус појединца од тада одређује преко територије (држава је монопол физичке принуде на одређеној територији). Сенат Римски је прогласио „Сви становници на територији Римске империје су – Римљани”, који важи и данас у земљама на Западу: „Сви становници Француске су – Французи”, „Сви становници на територији САД су – Американци».

Због тога у свим западним језицима реч „држава” потиче од латинске речи „status” (положај, припадност): енгл. state, нем. der Staat, фр. Etat, дан. stat, шп. Estado, итал. stato, хол. staat, порт. Estado.

Савремена историографија је геноцидна концепција па цели народи стално нестају а појављују се нови. Српски народ и језик су део те чудовишне геноцидне пројекције па и на почетку XXI века из српског народа настају нове нације.

Моја научна школа „Непрекидности права и културе” на универзитету у Москви, представља начин да се супротставимо: геноцидним теоријама о сталном нестајању народа и цивилизација, дробљењу српског народа, „терминолошком рату” који се хиљадама година води против народа Рас (Срба и Руса). То сведочи о хиљадугодишњем животу Срба на овим просторима.

Ми треба да разликујемо „народ” од „нације”. Народ означава целину у којој је неко неког родио, а нације су везане за територију. Нације у Европи су формиране вештачки, не на принципима рода, већ на принципу територије и то као последица крвавих религиозних ратова, због ширења на Север и Исток „Свете” Римске империје у клерикалном облику – Ватикана и супротстављања таквом централизму.

Многе нације појавиле су се у Европи после верских ратова закључењем Аугсбуршког мира 1555. године, односно Вестфалског мира 1648. године. Тада је утврђен принцип „Cuius regio, eius religio/Чија регија, његова религија”, што је значило: ако је кнез неке регије био католик, онда је целокупна регија постајала католичка, а ако је владар био протестант, онда је сва регија постајала протестантска, те је на свакој од тих територији стварана једна, нова нација.

И управо због тога Србија и српски народ нису „Исток на Западу и Запад на Истоку”. Срби су део цивилизације Рас, или РасСенске цивилизације, коју данас називамо РасСија/Русија. Српски народ је носио божански назив Рас (род Первоначала) до 1848. године, када су у Бечу лукаво убедили патријарха Рајачића да је Рас/Рац погрдан угарски назив за Србе. Рас није (митски) град него облик персоналног одређивања припадности Срба заједници преко рода. Рас нема никакве везе са територијом, већ напротив, означава припадност роду „Аз”/„Ас”, како су они означавали „„Праначало/Прапочетак”, односно Коло, као укупност ГОДишњег цикличног кретања Мајке Земље око свога чеда Сунца/Јарила. Тако РАс означава „род Прапочетка”, односно „род Кола, које Твори венац живота на Земљи. Због тога појам „РАс” за синоним има назив „КолоВени” из којег је настао појам „СлоВени” и појам „SorVen (SerBi/СрБи)” и „Хел(В)ен” да би потиснули Србе.

Генетски састав „територијалних” нација је промењен. због краха колонијализма и услед освете за њихову колаборацију са нацистима. Данас принцип „Cuius regio, eius religio” може да се претвори у „Cuius religio, eius regio/Чија религија (буде доминантна) његова ће бити и регија”.

Ватикан као форма Римске империје један је од фалсификатора (слоВенске) историје. Али чак је и Рим некад поштенији него „наши” учењаци. На карти Ђакома Кантелија да Вињоле која је сачињена у Риму 1689. године коректно пише назив: „Il regno della Servia detta altrimenti Rascia/Краљевство СерВија звана РасСија”. Термин Rascia византолози сужавају на Рашку област иако је назив РасСија био ознака целокупне Србије. И дан-данас у уџбеницима објављују римско-германску пропаганду, која је супротна здравом разуму и сама себи, према којој:

а) Србе и остале Јужне Словене уче да су се наши преци преселили на Балкан са севера у V–VII веку,

б) у Русији уче да су се у том истом периоду, у VI–VII веку, Руси преселили са Подунавља/Балкана/југа на просторе савременог града/реке Москве, како пише и у Ипатјевској летописи, што је такође глупост јер је тада било толико СлоВена да је то физички било немогуће.

Милиони Руса, односно Срба, остали су ван територије данашње Русије, односно Србије, због ватиканских граница Лењина и Броза.


Аутор: Проф. др Божидар Митровић

Извор: Политика

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *