Питање за Пореску управу

Министарство финансија
Пореска управа – Централа
Саве Машковића 3-5
Београд

Питање:

Да ли су држављани Републике Србије дужни да читају декодиране QR кôдове уколико нису на ћириличком писму?

Питање треба да се одговори у складу са следећим оквиром:

Позивајући се на члан 10. став 1. Закона о фискализацији („Сл. гласник РС“, бр. 153/2020) – у даљем тексту: Закон, који гласи „Купци и примаоци фискалних рачуна, могу да провере да ли је њихов фискални рачун издат у складу са одредбама овог закона одмах по издавању фискалног рачуна.“ напомињемо да ћемо све потрошаче обавештавати да ли се примењује важећи стандард

SRPS ISO/IEC 18004:2018 | Информационе технологије – Поступци аутоматске идентификације и обухватања података – Спецификација бар-код симбологије – QR код

уз реферисање на одлуке Уставног суда чији један део у предмету број IУз-883/2010 од 08.12.2011. гласи „Наиме, српски језик и ћириличко писмо увек су у службеној употреби, и други језици и писма не могу га искључити, а начин службене употребе других језика и писама уређује се законом, на основу Устава и везан је за подручја где живе припадници националних мањина.“ и предмета број IУз-309/2013 од 24.12.2013. чији један део гласи „Према схватању Уставног суда, употреба латиничког писма и страних језика и писама у смислу оспореног члана 40. Закона о трговини не може се сматрати службеном употребом језика и писма у смислу Закона о службеној употреби језика и писама и члана 10. Устава, већ спада у домен јавне употребе језика и писама који се у уставноправном смислу може законом уредити на предвиђени начин, па нису основане тврдње да оспорене законске одредбе нису у сагласности са Уставом.“ посебно скрећући пажњу да већ споменути SRPS ISO/IEC 18004:2018 гарантује примену српске ћирилице искључиво кроз 8-битно кодирање упућивањем на норму ISO/IEC 8859-5:1999 | Information technology — 8-bit single-byte coded graphic character sets — Part 5: Latin/Cyrillic alphabet наглашавамо да нема никаквих техничких препрека да се уставотворни језик записује на уставотворном писму у складу са чланом 10. ставом 1. и чланом 13. става 4. Правилника о врстама фискалних рачуна, типовима трансакција, начинима плаћања, позивању на број другог документа и појединостима осталих елемената фискалног рачуна („Сл. гласник РС“, бр. 31/2021) – даљем тексту: Правилник, који каже да се дводимензионални бар-кôд исписује „Независно од начина издавања, подаци на фискалном рачуну морају бити исказани на српском језику, ћириличким и/или латиничким писмом.“ уз изричито агресивно просвећивање грађанства да је искључива примена латиничког писма неуставна категорија.

Постоје грађани Републике Србије који су се школовали у складу са следећим одредбама које испод наводимо.

Правилник о Општим стандардима постигнућа за предмет Српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих („Службени гласник РС“, број 55 од 2. јуна 2017.) у члану 1. ставу 1. дефинише акт под називом: Општи стандарди постигнућа за предмет српски као нематерњи језик за крај првог и другог циклуса обавезног образовања, општег средњег образовања и основног образовања одраслих – у даљем тексту: Општи стандарди.

Општи стандарди у одељку „3. Област ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА“ каже следеће: „1.СН.1.3.5. Чита и пише српско писмо које је блиско његовом матерњем писму (ћирилицу, односно латиницу) примењујући правила о писању великог слова код личних имена; употребљава основне интерпункцијске знакове.“.

Закључујемо да нам је Устав Републике Србије сведок да нисмо дужни знати нити једно нећириличко писмо, али ова чињеница не искључује паралелну употребу другачијег писма од ћирилице. Инсистирамо на употреби ћириличког писма у QR кôдовима без икаквих ускраћивања.

Са уважавањем,
Дарко Бабић
Србски културни центар „Ћирилица“

Објављено: ћирилица-скц.срб/питање-за-пореску-управу

One thought on “Питање за Пореску управу

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *