Какви речници постоје?

Најчешће асоцијације на реч речник код већине говорника који се не баве језиком јесте двојезични речник, речник који служи за превођење. Скоро Гугл транслејт.

Појам речник асоцијативно је у свести говорника српског језика повезан са следећим речима: српски, Вук Караџић, руски, енглески, немачки, француски, јединствен, језик, богат, дечји, књига, прост (према Обратни речник српскога језика).

Јесте ли чули за наше асоцијативне речнике? Они су корисни и за лингвистичка и за психолошка истраживања.

А замислите тек колико су значајни за маркетиншке и политичке кампање!

На једном месту добијете све асоцијације које одређени појам активира код говорника српског језика!

Речника има разноврсних и могу се поделити према многим критеријумима. Овде издвајамо неколико.

Према сфери интересовања (према типу информација које се презентују), сви речници могу се поделити у две велике групе: језичке речнике и нејезичке речнике.

У језичким речницима тежиште је на језичкој природи одреднице

Под нејезичким речницима подразумевају се лексикони и енциклопедије. У њима је тежиште шире знање о одређеном појму.

Према броју језика који обухватају, речници могу бити једнојезични, двојезични и вишејезични.

Према намени, речници се деле на опште, које занима лексички систем у целини,  и посебне (специјалне), који се баве појединачним сегментима језика, од терминологије до дијалекатске лексике

Општи речници намењени су широком, неспецифичном кругу корисника. Специјални речници имају јасно одређено тежиште.

Међу њима се разликују следећи: историјско-филолошки речници, етимолошки речници,  историјски речници, правописни (ортографски) и граматички речници, речници изговора (ортоепски речници), речници жаргона и табуизиране лексике, митолошки и фолклорни речници, фразеолошки речници,  речници страних речи, речници валентности, комбинаторни (колокациони) речници, речници парадигматских односа (синонима и антонима), речници за усвајање нематерњег језика,  речници језичких варијетета, терминолошки речници.

Развој лексикографије (дисциплине која обухвата прикупљање и обраду лексичког фонда неког језика и израду и састављање речника) у свету и код нас довео је до стварања различитих типова специјализованих речника.

Такви су још и нпр. фреквенцијски речници, чија је сврха да утврдe учесталост (фреквенцију) појављивања одреднице у одређеном језичком корпусу (нпр. у делима неког писца) или ономастички речници, који представљају топонимију одређене области или краја, презимена, имена и др.

У специјалне речнике спадају и речници језика писаца (као што су нпр. Лаза К. Лазаревић, Петар П. Његош, Милан Ракић и др.), док преплитање лексикографије са савременом дигиталном технологијом доводи до стварања све више електронских и онлајн речника који могу да одговоре на различите захтеве широке групе корисника.

Речници се могу поделити и према обиму: мали, средњи и велики (тезауруси).

Које речнике сте досад користили?


Прочитајте и Кад деканица постане деканеса


Извор: Језикофил

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *