Народна библиотека Пирот

Поштовани читаоци,

          захваљујући Пироћанцима дошли смо  до Драгољуба Златковића, сакупљача народних умотворина пиротског краја и песника. У потрази за њим отишли смо до Културног центра Пирот где су нас љубазни домаћини спојили са господином Златковићем, а после тога и до Народне библиотеке где су нам приказали његова дела. Такође су нас информисали о дигитализацији дела Завичајне збирке Народне библиотеке Пирот.
Драгољуб Златковић

Дела Драгољуба Златковића


Књиге народних умотворина:


 • Пословице и поређења у пиротском говору, Српски дијалектолошки зборник, бр. 34, САНУБеоград1988;
 • Фразеологија страха и наде у пиротском говору, Српски дијалектолошки зборник, бр. 35, САНУБеоград1989;
 • Фразеологија омаловажавања у пиротском говору, Српски дијалектолошки зборник, бр. 36, САНУБеоград1990;
 • Срамотно и погано у пиротском говору, ДИОС, Софија2001;
 • Време уз огњиште, народне приповетке, Дом културе Пирот2002;
 • Тулу лан, булу лан, народне дечје умотворине пиротског краја, Дом културе, Пирот2002;
 • Гладно грне, народне приповетке пиротског краја, Народна библиотека, Пирот2003;
 • Дечји фолклор у пиротском крају, ДИОС, Софија2003;
 • Петко и Јана, ласцивна и скатолошка приповедања, певања и фразе из пиротског краја, Народна библиотека – Институт за књижевност и уметност, Пирот – Београд2004;
 • Приповедања из пиротског краја, Пи-прес, Пирот2005;
 • Традиционално сточарство у пиротском крају и његова перспектива, Пи-прес, Пирот2006;
 • Приповетке и предања из пиротског краја, Институт за књижевност и уметност, Београд2007;
 • Ругалице и њима сродни облици у традицији пиротског краја и суседних области, Пирот2012;
 

       На сајту Завичајне збирке погледајте дела господина Драгољуба Златковића, где између осталог приказује богатство пиротског народног говора тимочко-призренског наречја.Милорад Ђошић

Банкарство у Пироту почетком 20. века (на ћирилици, а не као сада)

У пиротском крају у првој половини 20. века банкарством, између осаталих, бавиле су се и: Грађанска-занатска задруга за кредит и штедњу Цариброд, основана 1927. године са седиштем у Цариброду (Димитровграду).

Није познато када је ликвидирана. Царибродска банка основана 1922. године као акционарско друштво са седиштем у Цариброду (Димитровграду), одобрењем министра трговине и индустрије бр. 5496 од 21. децембра 1921. године, а законом о акционарским друштвима, члан 5 и 9 одобрено је оснивање ове банке. Основана је у циљу јачања трговине, привредног напретка и кредита у Цариброду и Срезу царибродском. Оснивачи су били браћа Џаџић, Тодор Брзак и другови. За време свог постојања није мењала име. Престаје са радом 8. априла 1941. године окупацијом Цариброда (Димитровграда) од стране Бугарске. Коначно је ликвидирана након ослобођења, 1948. године. Царибродска народна кооперативна банка основана 1941. године са седиштем у Цариброду (Димитровград). Банку су основале бугарске власти након што је територија Царибродског среза окупирана. Била је под контролом Бугарске централне банке у Софији. Банка је ликвидирана 1947. године. Пиротска есконтна банка основана 1924. године са седиштем у Пироту. Основана је у циљу ојачања трговине, привреде и индустрије у Пироту и Пиротском округу. Вршила је банкарске, комисионарске, трговинске, предузимачке, привредне и индустријске послове. Органи банке су: Управни одбор, Надзорни одбор и Збор акционара. Пословала је све до почетка Другог светског рата. За време свог постојања није мењала име. Престаје са радом 8. априла 1941. године окупацијом Пирота од стране Бугарске. Коначно је ликвидирана након ослобођења 1946. године. Пиротска окружна штедионица основана 1911. године са седиштем у Пироту. Штедионица је вршила банкарске, комисионарске, трговачке, предузимачке, привредне и индустријске послове. Пословала је до Другог светског рата, осим у периоду од 1915. до 1918. године када због окупације није радила. По други пут престаје са радом 8. априла 1941. године због окупације Пирота од стране Бугарске. Коначно је ликвидирана након ослобођења, 1946. године. Пиротска трговачка занатлијска банка основана 1907. године са седиштем у Пироту.

Главни послови банке били су да прима новац на штедњу, врши исплату и наплату налога, прима робу у комисиону продају, врши услуге чувања новца и драгоцености, врши послове куповине и продаје, даје зајмове на менице, зајмове по текућем рачуну и др. Током свог постојања име није мењала. Пословала је до Другог светског рата, осим у периоду од 1915. до 1918. године када због окупације није радила. По други пут престаје са радом 8. априла 1941. године због окупације Пирота од стране Бугарске. Коначно јеликвидирана након ослобођења, 1946. године. Пиротска централна банка основана 1919. године са седиштем у Пироту. Банка је основана у циљу ојачања трговине, привреде и индустрије у Пироту и округу Пиротском. Банка је вршила банкарске, комисионарске, трговинске, предузетничке, привредне и индустријске послове. Органи управљања банке били су: Управни одбор, Надзорни одбор, Збор акционара и чиновници као помоћници Управног одбора. За време постојања није мењала име. Није познато када је ликвидирана.


Извор: Историјски архив Пирот и Пиротске вести (једног дана, биће ваљда, и оне саме на ћирилици)

Приредио: Администратор

Дигиталне колекције књига на српском језику

Рад са корисницима у Народној библиотеци Пирот прекинут је због актуелне здравствене ситуације. Имајући у виду број корисника и желећи да књиге свима буду доступне, Народна библиотека Пирот препоручује дигиталне колекције књига на српском језику које се могу читати путем интернета.

Дигитална Народна библиотека Србије: https://digitalna.nb.rs/

Српска дечја дигитална библиотека: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/Knjige/Srpska_decja_digitalna_biblioteka?fbclid=IwAR3kGKRJ9HD4OkPhZSURB66DSeIIRJG7URlX9harwNYunwRw5QZcXWpX-5Y

Антологија српске књижевности: www.antologijasrpskeknjizevnosti.rs/

Претраживана дигитална библиотека: https://pretraziva.rs/pretraga

Збирка Народне библиотеке Пирот: https://digitalna.nb.rs/sf/NBS/Zavicajne_zbirke/Narodna_biblioteka_Pirot


Извор: Пиротске вести

СКЦ “Ћирилица” Београд: Замолићемо вас, драги пријатељи, да нам и ви из ваше средине доставите какву сличну повезницу (линк). Мало локалпатриотизма уме да буде корисно за све.