Страшно је што и данас скоро сви називи на продавницама и фирмама су исписани латиницом и са терминима који не припадају нашем језику… а имамо најлепше писмо и језик ,,ћирилицу“. Питам се зашто све преписујемо, данас је све исписано на енглеском језику „Black Friday“ (црни петак […]