Збиљић

За сваку је похвалу што „Политика”, данас више него у неким ранијим периодима, има разумевања за нерешена питања српског језика и српске азбуке у српском народу.  То је и требало очекивати од најдуговечнијег српског (ћириличног) листа што је пратио судбину Срба дуже од једног века у […]